14_17, Brennender Baum, 2

14_17, Brennender Baum, 2